Метою вивчення дисципліни «Цивільне право та процес» є підготовка висококваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності, які мають оволодіти знаннями, уміннями, навичками у сфері загальної та особливої частини цивільного права та процесу, глибоке засвоєння теоретичного матеріалу, усвідомлення безумовного виконання у майбутній практичній діяльності норм цивільного та цивільно-процесуального законодавства; формування вмінь у здобувачів вищої освіти чітко орієнтуватися в чинному цивільному та цивільно-процесуальному законодавстві, тлумачити нормативно-правові акти та вміло застосовувати їх в реальних умовах своєї майбутньої професійної діяльності