Кримінально-виконаче право викладається на 4 курсі у 7 семестрі, складається з 2 кредитів (60 год.), містить 4 лекції та 6 практичних занять, залік.

Метою курсу є підготовка висококваліфікованих фахівців та фахівчинь у галузі права для реалізації завдань Національної поліції, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права, забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності в частині формування знань про кримінально-виконавче право та умінь щодо застосування кримінально-виконавчого законодавства.